De Aw in Beeld en Geluid

een kleine impressie van onze activiteiten.

De Koninklijke Harmonie van Heer

Opgericht in 1851 en daarmee één van de oudste harmonieën van Maastricht. Sinds 1951 mag de Harmonie van Heer het predicaat Koninklijk dragen. Onze vereniging wordt ook wel De Aw vân Hier genoemd. Naast het maken van een goed stukje muziek staat gezelligheid en vriendschap hoog in ons vaandel.

Het Harmonie-orkest

Het Harmonie-orkest is het oudste onderdeel van onze harmonie en vormt de basis van de vereniging. Sinds begin 2012 staat het orkest onder leiding van Michel Bergenhuizen. In het Harmonie-orkest heb je een grote diversiteit aan instrumenten; houtblazers (klarinet, fagot, hobo, dwarsfluit en saxofoon), koperblazers (hoorn, trompet, trombone, bas en tuba) en slagwerk instrumenten. Deze bezetting geeft al aan dat het repertoire behoorlijk breed is; van klassieke muziek tot populaire lichte muziek. De muzikanten kunnen zowel in de Drumband, het Jeugdorkest en in het Harmonieorkest meespelen. Deze samenwerking is van groot belang voor onze vereniging. Het orkest repeteert voor concerten en straatoptredens. De concerten worden gehouden in de eigen zaal of op uitnodiging bij een gastvereniging.

Het harmonie-orkest heeft in oktober 2014 deelgenomen aan het Bondsconcours van de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen in de 2e Divisie Harmonie. Met een puntentotaal van 88,33 behaalden ze een eerste prijs met promotie.

De drumband

De Drumband van de Koninklijke Harmonie van Heer staat sinds september 2012 onder leiding van Jo Meijs. Het is een jonge enthousiaste groep die in een zeer korte tijd al grote successen heeft behaald. In het jaar 2009 hebben zij zowel het Limburgs kampioenschap alsmede het Nederlands kampioenschap behaald in de 4e divisie. De bezetting van de Drumband bestaat uit verschillende soorten slagwerk; melodisch slagwerk, scherpe trom, pauken, trom en dikke trom.

Het leerlingen-orkest

Nieuwe leerlingen krijgen, voordat ze tot het Leerlingenorkest toetreden, een gedegen basisopleiding. Deze basisopleiding bestaat uit solf?ge (noten lezen) en het bespelen van een instrument, naar eigen keuze. Het instrument krijg je in bruikleen van de harmonie. In het orkest leer je het samenspel met mede muzikanten en met de dirigent. Na het bereiken van een bepaald niveau kun je dan doorstromen naar het Harmonieorkest of naar de Drumband. Het Leerlingenorkest is toegankelijk voor jong en oud. Het Leerlingenorkest staat onder leiding van Willy Bergenhuizen.

Het Harmonie Orkest

Staat onder leiding van Michel bergenhuizen.

Michel bergenhuizen | dirigent

Dirigent

Sinds beging 2012 staat het orkest onder de bezielende leiding van Michel Bergenhuizen, geen onbekende in de Limburgse muziekwereld.

Michel is gestart bij de Koninklijke Harmonie van Gronsveld op de klarinet. Zijn leermeester en inspirator was Dhr. Nico Ramaekers, lid en onderdirigent van De Aw en vader van Hennie, voormalig dirigent van De Aw. Toeval?

Hij ging studeren aan het Conservatorium te Maastricht en toen werd van klarinet naar fagot overgestapt. Hier haalde hij zijn diploma's in o.a. directie, docerend- en uitvoerend musicus fagot met aantekening contra-fagot en kamermuziek.
Sinds 1983 is hij als fagottist verbonden aan het Limburgs Symfonie Orkest. Bij dit orkest trad hij ook regelmatig op als gastdirigent bij o.a. de "Vastelaovends-concerten" waarvoor hij ook talrijke composities arrangeerde. Hij is actief als docent en tevens actief in diverse kamermuziekensembles. In het verleden was hij dirigent bij de Koninklijke Harmonie van Gronsveld (10 jaar) en Harmonie Sint Pieter 1890 (15 jaar). Als gastdirigent is hij bij diverse verenigingen in Limburg actief geweest.

Orkest

Repetities

De Koninklijke Harmonie van Heer beschikt over een, recent gerenoveerde, mooie eigen accommodatie. Natuurlijk vinden hier de repetities plaats. Het Harmonie-orkest repeteert iedere woensdagavond van 20:15 u tot 22:30 u. We kunnen altijd leden gebruiken, van beginnend muzikant tot gevorderd. Je bent van harte uitgenodigd om eens een keer een repetitie bij te wonen. Graag tot ziens in de Koninklijke Harmoniezaal, Burgemeester Cortenstraat 7 te Heer en wie weet?.. wordt onze vereniging ook de jouwe.

Orkest

Optredens

De Koninklijke Harmonie van Heer beschikt over een mooie eigen accommodatie. Het Harmonie-orkest en de Drumband nemen deel aan het culturele en sociale leven in Maastricht, met name in de wijken Heer en Scharn. Naast de deelname aan de processies, communievieringen, Dodenherdenking en carnavalsoptocht, zijn er de jaarlijks terugkerende concerten. U kunt genieten van een muziekprogramma op een hoog niveau, eventueel bijgestaan door enkele topmuzikanten uit de Limburgse muziekwereld. Maar de kleinere optredens zijn ook interessant. Er is niets mooier dan het spel van een jeugdlid dat zijn of haar kunnen laat horen. Van alle optredens wordt u natuurlijk op de hoogte gehouden via onze facebookpagina (als u bent aangemeld) via onze nieuwsbrief en via aankondigingen in onder andere Markant.

De drumband

Staat onder leiding van Jo Meijs.

Jo Meijs | instucteur

Instructeur

De Drumband staat momenteel onder leiding van Jo Meijs. Jo Meijs volgde zijn opleiding aan het conservatorium in Maastricht waar hij slagwerk als hoofdvak volgde en piano als bijvak. Door dit laatste kan hij de drumstelleerlingen uitstekend begeleiden tijdens de lessen. Jo is muziekdocent bij Artamuse.

Drumband

Repetities

De Drumband repeteert iedere woensdagavond van 18:30 u tot 20:00 u in de Koninklijke Harmoniezaal, Burgemeester Cortenstraat 7 te Heer. Ben je ook een slagvaardig type? Dan ben je van harte welkom om eens te komen kijken en genieten op een van onze repetities. Je bent van harte welkom!

Orkest

Optredens

Gezamenlijk met het Harmonieorkest neemt de Drumband deel aan het culturele en sociale leven in Maastricht, met name in de wijken Heer en Scharn. Naast de deelname aan de processies, communievieringen, Dodenherdenking en carnavalsoptocht, zijn er de jaarlijks terugkerende optredens tijdens de Mars- en tamboerwedstrijden. Natuurlijk treden ze ook op tijdens allerlei andere concerten die worden georganiseerd in onze eigen Koninklijke Harmoniezaal en op andere locaties.

Het Leerlingenorkest

Staat onder leiding van Willy Bergenhuizen.

Willy Bergenhuizen | dirigente

Dirigente

Het Leerlingenorkest staat onder leiding van Willy Bergenhuizen. Willy Bergenhuizen studeerde schoolmuziek en klarinet aan het Maastrichts Conservatorium. Zij studeerde klarinet bij respectievelijk Ru Otto, Bert van de Akker en Leo van Tol. Willy heeft een eigen lespraktijk waarin zij klarinet-, saxofoon- en theorieles geeft. Tevens geeft zij leiding aan het leerlingenorkest van de Koninklijke Harmonie van Heer.

Naast het geven van muzieklessen maakt Willy deel uit van het "Bruch-trio", een kamermuziekensemble bestaande uit klarinet, altviool en piano. Willy verleende haar medewerking aan enkele cd-opnames en trad zowel solistisch alsook in kamermuziekensembles op in binnen- en buitenland. In haar privéleven is Willy echtgenote van Michel Bergenhuizen, en moeder van Wouter en Inge. Binnen deze familie musiceert iedereen.

Leerlingenorkest

Repetities

Dit leerlingenorkest biedt de leerlingen de mogelijkheid om muzikale vaardigheden te ontwikkelen, maar draagt tevens bij aan een goede sfeer waarbij leerlingen ontdekken dat samen muziek maken tot mooie resultaten kan leiden. In haar lessen probeert Willy de muzikale ontwikkeling bij leerlingen zo breed mogelijk te stimuleren waarbij motoriek, kennis van de theorie, alsook creatieve en affectieve vaardigheden worden gecombineerd. Om de muzikale ontwikkeling van de leerlingen te sturen worden naast het spelen van duo's of trio's ook voordrachtstukken, toonladders en etudes geoefend. Willy hanteert o.a. het HaFaBra-leerplan zodat de leerlingen Hafa-examens kunnen doen. In didactisch opzicht worden o.a. meespeel-cd's gebruikt, maar ook worden de leerlingen door Willy met pianobegeleidingen ondersteund.

Leerlingenorkest

Optredens

Om de kneepjes van "het vak" te leren, worden er regelmatig optredens verzorgd door het Leerlingenorkest. Het Leerlingenorkest verzorgd, met enige regelmaat, de muzikale omlijsting tijdens de diensten in het Stilte centrum van het AZM. Jaarlijks vindt er het Pepernotenconcert plaats. Hier kunnen de leerlingen hun muzikale vorderingen tonen ten aanzien van familie, vrienden en leden van de harmonie.

Activiteiten Agenda

Afmelden

Afmelden

Contact Gegevens

Contact Details

 • Post adres

 • Koninklijke Harmonie van Heer
  Postbus 1381
  6201 BJ Maastricht
 • Bezoek adres

 • Koninklijke Harmonie Zaal
  Burgemeester Cortenstraat 7
  6226 GP Maastricht